Stöd motståndskamperna i Irak och Palestina!

Följande uttalande antogs av Revolutionär Kommunistisk Ungdoms sjätte kongress 20-22 maj 2004.

De amerikanska och sionistiska ockupationsmakterna i Irak och Palestina har de senaste veckorna återigen visat upp sina mest brutala sidor. Just nu genomför israeliska styrkor de mest förhatliga räder på Gazaremsan, i syfte att knäcka den palestinska motståndskampen. Hundratals hus demoleras och tusentals palestinier blir hemlösa. Raketer skjuts rakt in i demonstrerande folkmassor och dödar i massomfattning. Israel planerar att bygga en kanal som skär av vägen mellan Gaza och Egypten. Staden Rafah har isolerats. Detta är ett desperat övervåld från Israel, som hoppas att knäcka palestiniernas vilja till fortsatt befrielsekamp.

Ockupationsmaktens grymheter är likadana i Irak. Tortyrskandalerna har visat hela världen hur vedervärdig ockupationen av landet är.

Men likheterna mellan Palestina och Irak stannar inte vid de grymheter som folken utsätts för av sina förtryckare. Även motståndet förenar irakierna och palestinierna. I Palestina förenas religiösa och patriotiska krafter i kampen mot Israel, och i Irak samarbetar sunni- och shiabefolkningarna allt mer.

Alla måste välja sida. För eller emot ockupation, för eller emot frihetskamp. För RKU är valet enkelt. Vi stödjer folkens kamp för frihet och självbestämmande från imperialismen, var än i världen kampen förs, och vi erkänner motståndsrörelsernas rätt att bruka de medel som står till buds.

Vi kräver också av den svenska regeringen att den sätter handling bakom sina fördömande ord mot Israels dödsräder i Gazaremsan.

Stöd befrielsekamperna i Irak och Palestina!
Bojkotta Israel!