Uttalande i bostadsfrågan

Följande uttalande antogs av Revolutionär Kommunistisk Ungdoms sjätte kongress 20-22 maj 2004.

En egen bostad är enligt såväl FN som den svenska regeringen en mänsklig rättighet. Trots det berövas mängder av ungdomar idag möjligheten till ett eget boende. 20 procent av alla ungdomar i åldern 20-27 år bor under osäkra förhållanden. Lika många bor fortfarande hemma hos sina föräldrar, trots att de vill flytta hemifrån.

Att inte kunna flytta hemifrån och på så vis börja ett eget, självständigt liv är förnedrande för ungdomar. Naturligtvis finns problemet inte för de rika, då det byggs fler lyxlägenheter idag än vad det byggs för vanligt folk. Medan den som kan köpa sig en lägenhet kan välja mellan olika bostadsrätter, tvingas vanliga ungdomar, i brist på hyresrätter till mänskliga priser, att bo med svarta andrahandskontrakt eller i något trångt inneboende med tvivelaktig standard och få rättigheter.

Bostadsbolagen väljer att ge lägenheter till dem med fast inkomst, vilket försvårar situationen ytterligare för arbetande ungdomar som ofta tvingas ta jobb med osäkra arbetsförhållanden.

Så länge det finns ungdomar som vill men inte kan flytta hemifrån är det något fel på den svenska bostadspolitiken. Det enda sättet att få bukt med problemet är att storsatsa på de kommunalt ägda bostadsbolagen. Ungdomar måste få ställa sig i kommunal bostadskö, som kan fördela lägenheter rättvist.

Alla ungdomar har rätt till bra och billigt boende!
Satsa på allmännyttan!