Åk på Världsungdomsfestivalen i Venezuela!

Följande uttalande antogs av Revolutionär Kommunistisk Ungdoms sjunde kongress 5-8 maj 2005.

Tänk att få vara på plats i Caracas och aktivt stödja den bolivarianska revolutionen i Venezuela. Tänk att få träffa ungkommunister och antiimperialister från hela världen.

Chansen till just detta finns i och med att den 16 Världsungdomsfestivalen arrangeras i just Caracas i augusti. Det är den viktigaste och häftigaste antiimperialistiska ungdomssamlingen i världen, och RKU är självklart på plats som en del av den svenska delegationen.

För två år sedan skickade RKU den första svenska solidaritetsbrigaden till Venezuela. Sedan dess har massor med offentliga möten hållits av brigaddeltagarna, en artikelserie i Kommunistiska Partiets tidning Proletären ledde till tryckning av broschyren ”Revolutionens Venezuela”, och lokala nätverk till stöd för revolutionen har etablerats.

Utan tvekan kommer även denna resa att kraftigt öka solidariteten med det venezuelanska folkets kamp. Samtidigt är det ett utmärkt tillfälle att stärka den svenska antiimperialistiska rörelsen i stort. Det är principiellt viktigt att stödja de länder i tredje världen som bryter imperialismens kedja, upprättar självbestämmande och vrider samhället och politiken i progressiv riktning. Venezuela är i den bemärkelsen ett strålande exempel. På nationell frigörelse, på en begynnande arbetarmakt, på solidarisk politik.

Du behövs i den svenska delegationen. Åk till Venezuela du med!

Alla till Caracas på Världsungdomsfestivalen!
Leve den bolivarianska revolutionen!