Vietnam 30 år – USA ut ur Irak

Följande uttalande antogs av Revolutionär Kommunistisk Ungdoms sjunde kongress 5-8 maj 2005.

Samtidigt som RKU samlas till kongress firas och uppmärksammas Vietnams befrielse från den amerikanska imperialismen över hela världen. Denna fantastiska seger från ett litet folk gav eko över hela världen och stärkte världens förtryckta länder och folk i sin kamp för nationell befrielse och socialism.

I Sverige har diverse debattörer försökt förringa betydelsen av Vietnams seger och till och med beskyllt Nordvietnam och FNL för de amerikanska krigsförbrytelserna. Ibland vet borgarna inga gränser i sin extremism. De har dock ingen lätt uppgift i det här fallet. Medvetenheten om Vietnamkriget är stor i vårt land, inte minst på grund av den starka solidaritetsrörelsen under kriget.

Idag förs nya krig. Det imperialistiska systemet förnekar sig inte. Formen för solidaritetsrörelsens paroll har förändrats, men innehållet är i stort detsamma: från USA ut ur Vietnam och stöd Indokinas befrielsekamp, till USA ut ur Irak och stöd den irakiska motståndskampen.

Det finns skillnader mellan de båda krigen. Världen ser annorlunda ut idag jämfört med för trettio år sedan. Men det finns även punkter som förenar: fienden, och inte minst nödvändigheten av vår solidaritet.

Den irakiska befrielsekampen stärks i samma takt som den amerikanska ockupationen försvagas. I slutet av april tvangs den högste amerikanske officeren, Richard Myers, erkänna att motståndskampen inte minskat i omfattning under det senaste året. Lögnen om att motståndet skulle ha minskat efter bluffvalet i vintras är därmed avslöjad.

En seger för det irakiska motståndet och ett utdrivande av den amerikanska ockupationsmakten skulle innebära enormt mycket för hela världen. Det skulle innebära det första omfattande nederlaget för imperialismen på mycket länge.

Leve det fria Vietnam!
USA ut ur Irak!
Solidaritet med den irakiska motståndskampen!