Befria skolan från Björklund

Uttalande antaget av RKU:s tionde kongress, 2-6 juni 2011, i Göteborg.

Skolminister Jan Björklund snackar hela tiden om hårdare disciplin och mer ordning och reda i skolan. Så har han och regeringen också infört bland annat betyg i tidigare åldrar, meritpoäng samt en ny läroplan som tydligare delar upp praktiska och teoretiska utbildningar.
Den avvecklingen av komvux som stadigt sker leder till att ungdomar blir allt mer låsta vid de beslut de måste fatta vid 15 års ålder.
Allt detta är exempel på hur högern skapar en sorteringsskola. En skola för de rika och en skola för arbetarklassen. Högern vill göra skolan till en fabrik som ska spotta ut lydig arbetskraft.

Enligt den nya läroplanen för gymnasiet ska utbildningen genomsyras av ”entreprenörskap”, vilket bara är ett annat ord för att vi elever ska indoktrineras med kapitalisternas budskap. Att vi ska tro att det är oss själva det är fel på när samhället inte erbjuder riktiga jobb med trygga anställningar.

Problemen i skolan handlar inte heller om avsaknad av disciplin eller regler utan om att det saknas personal och resurser. Denna utveckling har förvärrats genom friskolorna som tjänar pengar på utbildning. När skolpengen ska gå till aktieutdelning så blir det självklart mindre pengar till eleverna.
De flesta friskolor är också bevisat sämre än de kommunala skolorna. För att tjäna pengar har friskolor lägre lärartäthet och fler obehöriga lärare. De saknar oftare skolbibliotek och matsal. Detta är bara några exempel på vad vinstjakten i skolan leder till.

Vi i RKU säger nej till friskolor och kräver istället att pengarna används till att rusta upp de kommunala skolorna. Vi står också upp för en likvärdig skola där alla gymnasielinjer ger högskolebehörighet.

  • Stoppa friskolorna!
  • För en likvärdig utbildning!
  • Mer resurser till skolan!