Det är rätt att göra uppror

Uttalande antaget av RKU:s tionde kongress, 2-6 juni 2011, i Göteborg.

I alla tider har överheten kallat upprorsmakare för ansvarslösa. Historien visar däremot att det är precis tvärtom. Att det är den rådande överheten som brister i sitt ansvarstagande. Detta är inte så konstigt eftersom de ytterst ser till sina egna intressen. Det faller sig helt naturligt att slavägarna tog strid för att bevara slavsamhället och att monarker och feodalherrar tog strid för att bevara feodalsamhället. Lika naturligt faller det sig också för kapitalisterna och näringslivet att försvara sina intressen idag.

Överhetens bästa är inte detsamma som mänsklighetens bästa, varken förr eller nu. Därför kallas de grekiska arbetarna idag för oansvariga när de går ut i strejk för sina levnadsvillkor. Den grekiska regeringen hävdar att det enda möjliga receptet mot den ekonomiska krisen är att spara på de redan fattiga. Men att spara på lönerna och pensionerna i samhälle i ekonomisk kris är som att försöka bromsa sig ur en uppförsbacke. Lägre löner för de redan fattiga slår direkt mot möjligheten till konsumtion och pekar därför spikrakt mot en ny ekonomisk kris. De grekiska arbetarnas uppror tar därför precis det ansvaret som krävs när det kräver att det är de redan rika som ska betala krisen.

Under den ekonomiska krisen här i Sverige krävde näringslivet att de svenska arbetarna skulle ta sitt ansvar. Detta betydde bland annat att de skulle gå med på att åsidosätta kollektivavtalen för att gå ner i lön och dela på jobbet. Det handlade också om att inte kräva för höga lönehöjningar, då detta kunde bli jobbigt för företagen. Även om facken ställde upp på kraven och skrev på löneavtal som sedan inte förmådde täcka inflationen, så sparkades tiotusentals arbetare. När Sverige nu har en tillväxttakt som är den högsta sedan jämförbara mätningar påbörjades, så bjuder inte näringslivet till för att betala tillbaka. Tvärtom går var fjärde ungdom alltjämt arbetslös och de som fått jobben åter i industrin har fått se på ökad arbetstakt med sämre arbetsvillkor som tack. De som håvar in den ökade tillväxten är inte folket utan företagen.

RKU menar att det är hög tid att ändra på detta genom att vi svenskar tar vårt ansvar. Låt oss driva den mänskliga utvecklingen framåt, låt oss göra uppror!

  • Ner med kapitalismen, leve socialismen!
  • Leve den internationella arbetarkampen!