Kamp mot högern

Resolution antagen av RKU:s tionde kongress, juni 2011

Regeringen Reinfeldt blev omvald. Att en borgarregering, trots massiva försämringar för vanliga människor och ekonomisk kris, fått förnyat förtroende visar på hur högerns inflytande har stärkts. Även bland unga är detta tydligt. Den borgerliga ideologin om att se till dig själv och strunta i andra har stor dominans. Att det borgerliga tänkandet har lyckats slå igenom har sin orsak i tjugo år av ensidig klasskamp från kapitalets sida. Exempel på detta är borgarnas totala mediadominans, EU:s kontroll av svensk inrikespolitik och det borgerliga problemformuleringsföreträdet. Högerregeringen försöker i vackra ord dölja vilka de egentligen företräder, med moderaterna som ’det nya arbetarpartiet’. Men i praktiken kommer borgarna under mandatperioden fortsätta på det inkörda spåret; skattesänkningar åt de rika som betalas med privatiseringar och nedskärningar av det offentliga.

I dagsläget finns inget verkligt vänsteralternativ i riksdagen. Högerns myter och tolkningar står helt oemotsagda. Både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har efter valet markerat vart man är på väg, ännu längre högerut. Genom att acceptera grunddragen i den nyliberala ekonomin ska man lyckas etablera ett »trovärdigt» alternativ. Detta innebär accepterande av nedskärningar och privatiseringar, av Sveriges EU-medlemskap och att vara en knähund åt USA-imperialismen. Det reformistiska projektet i Sverige har nått sitt slut. När kapitalets företrädare inte är intresserade av att släppa ifrån sig eftergifter, finns det inte längre någon att samarbete med för reformisterna. Förutsättningarna för reformismen var en stark, organiserad arbetarrörelse och att socialismen var ett reellt existerande alternativ i världen. När detta inte längre gäller leder reformisternas samarbetsvilja till att släppa alla principer. Därför är det genom att visa på det grundläggande motsättningen i samhället – mellan kapitalägarna och arbetarklassen – som vi kan skapa möjligheter för en alternativ politik. För politik handlar om olika intressen.

I samband med den allmänna högerutvecklingen har också rasismen växt sig starkare. Sverigedemokraterna kom in i riksdagen och samtidigt tar de övriga partierna över mer och mer av deras retorik och politiska förslag. Det är högerpolitiken som genom splittring har skapat rasism. Därför måste vår kamp mot rasismen innehålla båda delarna – försvar för en human flyktingpolitik och att ta ställning för de förtryckta samt en kamp mot högerpolitiken. Vi ska uppmärksamma och brännmärka varje anpassning till SD:s politik.

Vi i RKU har till uppgift att hitta de ungdomar som trots högerdominansen vill se ett annat samhälle. Som är trötta på nedskärningar, individualism och högerpolitik. Dessa ska vi i RKU försöka organisera genom att visa upp förbundet och vår politik, samt genom att vara det förbund som mest aktivt bekämpar högerpolitiken. RKU ska ta initiativ till och stödja motstånd som förs mot högerpolitiken. Vi måste i vårt utåtriktade material kombinera dagspolitiska frågor för att göra vårt förbund känt och uppmärksammat, tillsammans med de ideologiska frågorna visa upp helheten i vår politik. De flesta som blir medlemmar i vårt förbund blir det i övertygelsen om att kapitalismen måste avskaffas.