RKU stödjer de strejkande hamnarbetarna!

Uttalande antaget av RKU:s trettonde kongress, 25-27 maj 2017, i Göteborg.

I Göteborgs hamn pågår just nu en konflikt mellan Hamnarbetarförbundet och arbetsköparen APM Terminals. Vi ser hur APM Terminals bryter mot grundläggande fackliga rättigheter och mot arbetsmiljölagen. APMT erkänner inte Hamnarbetarförbundets utbildade och valda skyddsombud, bryter mot tidsgränser och regler i Semesterlagen och Föräldrarledighetslagen samt det lokala kollektivavtalet. Detta för att nämna några exempel på hur det multinationella företaget agerar för att försämra för arbetarna i nordens största hamn.

Hamnarbetarförbundet, det kämpande fackförbundet som organiserar 85 procent av arbetarna i Göteborgs hamn, har länge kämpat för bättre villkor för arbetare i hamnar runt om i landet på ett inspirerande sätt. Nu försöker APMT knäcka förbundet. De vill bland annat förbjuda Hamnfyrans valda representanter att informera medlemmarna om pågående förhandlingar.

Attacken från APMT är större än den konkreta konflikten i hamnen, den är en attack på alla arbetare i Sverige och våra rättigheter. I den insikten uttrycker vi härmed vårt fulla stöd och solidaritet till de kämpande hamnarbetarna.