Framåt för Swexit!

Uttalande antaget av RKU:s trettonde kongress, 25-27 maj 2017, i Göteborg.

Motståndet mot Sveriges medlemskap i den Europeiska Unionen har sedan vårt förbund grundades 1994 varit en av våra viktigaste frågor. Sedan vårt inträde i EU har alla de farhågor som nej-sidan lyfte inför folkomröstningen besannats.

Demokratin har flyttats längre bort från det svenska folket och avgörande beslut och lagar fastslås i de låtsasdemokratiska parlamenten i Bryssel. Det är vi ungdomar och den svenska arbetarklassen som drabbas hårdast av den nyliberala politiken som förs från Bryssel.

EU:s fundamentala uppgift är att se till företagen och kapitalisternas vinning. De fyra friheterna att flytta runt kapital, arbetskraft, tjänster och varor är inget som gynnar arbetarklassen i medlemsländerna, tvärt om.

Som direkt följd av vårt medlemskap inskränks den arbets- och miljörätt som finns i Sverige och som det ligger årtionden av facklig och politisk kamp bakom. Den inhemska produktionen flyttas, i den fria rörlighetens namn, till låglöneländer och lämnar de anställda vind för våg utan arbete. I brist på gränsskydd kan både knark och vapen föras in i landet.

I juni 2016 genomförde Storbritannien en folkomröstning om medlemskapet i EU, vilken lämna-sidan gick segrande ur. Trots en massiv propagandakampanj från stanna-sidan visade det brittiska folket på det utbredda missnöje som finns mot EU. Undersökningar visar att det finns en stor opinion bland det svenska folket att lämna EU. Vi kräver att få göra som britterna, vi kräver en folkomröstning om vårt medlemskap i EU!

RKU är mot det odemokratiska och imperialistiska projekt som EU är, och alltid har varit. Vi är för nationellt självbestämmande och arbetarsolidaritet mellan alla länder!

Sverige ut ur EU!