Låt hela Sverige leva!

Uttalande antaget av RKU:s trettonde kongress, 25-27 maj 2017, i Göteborg.

Klyftorna mellan stad och land är idag väldigt stora. Som en följd av att fler och fler flyttar in till storstäderna urholkas landsbygden med nedlagd offentlig sektor och arbete som flyttas till länder med billig arbetskraft. Detta leder till att små samhällen försvinner eftersom det blir omöjligt att bo kvar. De få som bor kvar riskerar att fastna i ett träsk med arbetslöshet och obefintlig offentlig sektor. Självmordsstatistisk visar på mycket högre siffror för landsbygd än städer. I städerna uppstår samtidigt problem med bostadsbrist och trängsel vilket också får effekter på människors fysiska och psykiska hälsa.

Denna trend skadar allra främst arbetarklassen både i stad och land. Genom att flytta arbeten utomlands ökar borgarklassen sin vinst samtidigt som svenska arbetare blir lämnade vind för våg. Splittringen mellan stad och land har också fått ökad fart sedan Sveriges inträde i EU, eftersom EU:s nyliberala politik just är menad för exploatering av fattigare länder samtidigt som inhemsk arbetarklass får gå utan arbete.

Exempel på när folket står upp mot urholkningen av landsbygden är protesterna mot nedläggningen av BB i Sollefteå. Politikerna ser inget problem med att en nedläggning skulle innebära att närmsta förlossningscentral är tre timmar bort med bil. De som drabbats av nedläggningen har protesterat mot politikernas besluts och ockuperat byggnaden, dessa pågår fortfarande idag. Ett annat exempel är Findusfabriken i Bjuv. En fabrik som har stor betydelse för bygden men som istället ska flyttas till Tyskland eftersom det är billigare för de nya ägarna. När de olika metoderna för att spara in pengar här i Sverige är slut tar kapitalisterna till fabriksflytt och lämnar hela samhällen tomma.

RKU är mot fabriksflytt och urholkningen av landsbygden som skadar det svenska samhället. Vi är istället för en levande landsbygd där alla har nära tillgång till vård och omsorg.