När krisen eller kriget kommer

Bekämpa kapitalismens kris

Världsekonomin har ännu inte hämtat sig från den ekonomiska krisen som slog till 2008. Arbetarklassen har fått flytta på sig när sparpaket och åtstramningar ska fram, samtidigt som de rika blir allt rikare.

2019-03-19
Nyhet

Samtidigt så blir klimatkrisen allt värre, något vi i Sverige fick uppleva i somras då skogsbränderna bredde ut sig och orsakade stora skador. Istället för att det diskuterades vad som är orsaken till de höga temperaturerna och varför klimatkrisen blir värre, sattes elcyklar och brandplan på agendan.

De ekonomiska kriserna och klimatkrisen uppstår på grund av det ekonomiska systemet. Det är tack vare spekulationen som är en grundsten i kapitalismen som börskrascher uppstår, det är tack vare den ständiga tillväxten och profitjakten som klimatkrisen bara förvärras. Det ser vi när utsläppen bara blir värre samtidigt som politikerna försöker sätta in svaga reformer mot företagen för att få till en förändring. 2017 rapporterades att 100 företag gemensamt står för 70 % av utsläppen mellan 1988 och 2015.

Det är också på grund av kapitalismen som imperialistiska krig drabbar arbetarklassen över hela världen. För att ständigt öka sin profit behöver kapitalisterna i västvärlden söka nya marknader och mer tillgångar, något som ofta kräver militära interventioner.

I dagens samhälle är kriser något som hör till vardagen. Vi ska förvänta oss att ekonomin kraschar, att klimatkrisen gör planeten obeboelig och att imperialistiska krig sliter sönder länder och försätter miljontals människor på flykt. Istället för att diskutera roten till problemen pratas det istället om olika reformer som ska lösa problemen tillfälligt, som spackel på en krackelerande fasad.

Vi borde istället just diskutera om det finns ett annat sätt att organisera samhället på, som ser till att samhället inte kastas ut i kris var och vartannat år. Vi i RKU vet att det finns en lösning. Det socialistiska samhället utformas efter människors behov, framför företags jakt efter högre vinst. Under socialismen är ekonomiska kriser ett minne blott och klimatet kan räddas, eftersom man inte låter tillväxten skena eller riskerar hela samhällen på spekulationsmarknader.

Därför lanserar vi i RKU nu kampanjen “När krisen eller kriget kommer”. Vi vet att det går att ta oss bort från det kaos och de kriser som skapas under kapitalismen. Läs flygbladet här under om hur vi vill göra det!
Vi vet att om vi går samman och organiserar oss för ett socialistiskt samhälle kan vi rädda klimatet och garantera att folk inte kastas ut i arbetslöshet eller tvingas fly. Det behövs kamp för det alternativet, kom med i RKU!

Bifogade filer: