Västermalms gymnasium i Sundsvall

RKU låter sig inte tystas!

Återigen visar skolväsendet i Sverige hur skevt demokrati och yttrandefrihet får definieras. När en av våra medlemmar hindras i sin grundlagsskyddade rättighet att dela flygblad på sin egen skola är det tydligt att yttrandefrihet bara får gälla när det passar lärare eller rektorer.

2019-09-05
Nyhet

I Sverige får vi unga ständigt inbankat i oss att vi ska vara stolta över de svenska grundlagarna och över de friheter vi har fått. Men vi i RKU blir ständigt påminda om hur subjektiva dessa friheter är. Inför valet 2014 stoppades våra medlemmar i Karlstad att hålla bokbord på olika gymnasieskolor, där Karlstad-Hammarö gymnasienämnd senare fick backa. I flera fall har våra avdelningar blivit utestängda från skolor och stoppade att sprida vårt material enbart för att rektorn på en skola inte tycker om vårt budskap. Fram till 2018 var detta ett lagbrott, men efter ett tillägg till skollagen som trädde i kraft i januari 2018 kan rektorer själva begränsa vilka organisationer som bjuds in och får i och med detta en orimlig maktposition. Vem kan garantera att en rektor är saklig och objektiv? Vanligtvis innebär lagändringen att rektorn väljer att begränsa sig till de partier som sitter i riksdagen, vilket direkt sätter stopp för oss i RKU (trots att vårt moderparti är representerade i Lysekil, Gislaved och Ludvika kommunfullmäktige).

Något som rektorerna absolut inte har inflytande över är de egna elevernas åsikter och yttranden. Därför blir det bisarrt att få höra av en medlem i Sundsvall att lärare och rektor upprepade gånger försökt stoppa honom att dela ut flygblad på skolan, i detta fall Västermalms gymnasium i Sundsvall. Därför har samma medlem i dagarna lämnat in en anmälan hos Justitieombudsmannen med självklart stöd från hela RKU. Anmälan görs för att markera mot denna censur och för att visa att vi inte låter våra rättigheter köras över av tjänstemän med orimligt stor makt. Att försöka tysta en elev som vill sprida politisk propaganda går emot allt det jag och andra elever fått lära oss om svenska grundlagarna och de svenska friheterna. Att en rektor, som besitter ett stort inflytande över sina elever, aktivt stoppar detta yttrande gör att man blir orolig över hur det ska gå med de värderingar och målsättningar som finns med i skollagen. Hur tänker man att elever och unga ska intressera sig för samhället och överhuvudtaget delta i det om man sätter ner foten mot de elever som faktiskt engagerar sig politiskt?

RKU:s medlemmar vet sina rättigheter och kommer aldrig låta sig tystas!

Arvid Gustafsson

Förbundsordförande RKU
Västermalms gymnasium i Sundsvall