Tredje och sista träffen i RKU:s kaderskola

Helgen 23-24 mars hölls kaderskolans tredje och sista träff för denna kongressperiod. Temat för denna gång var propaganda och agitation. Dessa två saker, och skillnaden på dem, är centrala för hur vi kommunister sköter vår organisering.

2024-03-28
Nyhet

Deltagarna fick lyssna på föreläsningar om den bakomliggande teorin och diskutera detta i smågrupper. Vidare fick de också göra praktiska övningar på temat, däribland att framställa olika motiv för utåtriktat material.

På eftermiddagen anordnades ett torgmöte på Järntorget för att uppmärksamma EU-valet som hålls i juni och som ett led i RKU:s kampanj mana till en bojkott av detta. EU-valet är ett bluffval som bara syftar till att ge EU-projektet legitimitet. Det förändrar ingenting och EU:s funktion som kapitalisternas union med lagstadgad högerpolitik för sina medlemsländer kvarstår.

Proletärens chefredaktör August Eliasson bjöds in som gäst för att berätta om tidningens funktion för vår rörelse. Efter detta hölls en diskussion om hur arbetet med Proletären kan förbättras i RKU och hur vi ska utveckla arbetet med vår egna tidning Rebell. På kvällen avnjöts en middag följt av socialt samkväm.

Allt sammantaget blev det ett gott avslut på ännu en lärorik kaderskola. Deltagarna har under hösten och våren blivit lärda vad det innebär att vara kader och vad som förväntas av dem. Med dessa kunskaper färska i minnet går deltagarna nu ut till sina lokalorganisationer, stärkta i det fortsatta förbundsarbetet!

Rektorskollegiet

RKU:s centralstyrelse