En månad av lidande – Sverige måste utvisa Israels ambassadör!

Uttalande antaget av RKU:s centralstyrelse med anledning av månadsdagen för starten av bombningarna av Gaza

Idag är det en månad sedan Israels hänsynslösa bombningar av Gazaremsan inleddes. En månad där mer än 10 000 palestinier, varav 4 000 barn, har dödats av Israels bomber. Flera befaras finnas under rasmassorna. En månad där världens länder suttit på åskådarbänken medan den sista spillran av mänsklighet i utomhusfängelset Gaza har krossats under hälen av Israels militär. Mitt framför våra ögon pågår ett folkmord i Gaza, Västbanken och Östra Jerusalem.

2023-11-08
Uttalande

Israels avsikt att utföra, och i detta ögonblick genomföra, ett folkmord är glasklar. Bombningen av bagerier, sjukhus och flyktingläger, dit människor flytt för att finna skydd, kan inte beskrivas som något annat. Sionisternas bombning av en kolonn av ambulanser, som skulle föra skadade till gränsövergången i Rafah, utanför al-Shifa-sjukhuset är bara ett av många av sionisternas brutala brott mot hela mänskligheten. Bombningen av flyktinglägret Jabalia ett annat. När markoffensiven nu kryper närmare Gaza City och al-Shifa-sjukhuset, ett utpekat mål för de israeliska styrkorna, kan lidandet bara eskalera.

Men under månaden som gått har även folk över hela världen markerat sitt motstånd mot våra så kallade ledare och deras handfallenhet inför detta folkmord. Det har varit en månad av enorma, världsomspännande protester som vi inte sett sedan Irakkriget. Miljontals människor ute på alla världens gator och torg med en gemensam röst: eldupphör nu! Ett eldupphör är handlingen som omedelbart kan stoppa detta folkmord från att fortgå. Det är handlingen som omedelbart kan rädda ytterligare tusentals palestiniers liv. Det är vad Israel, USA, EU och Sveriges politiker förvägrar oss. Sverige, samt majoriteten av Europa, röstade emot eller lade ner sina röster vid omröstningen i FN:s generalförsamling om ett eldupphör. En omröstning som egentligen inte påverkat så mycket, men en röst som visar vilka våra politiker representerar.

Samtidigt är inte Israel som vilken annan stat som helst, något man bevisat gång på gång under de senaste 75 åren. Ett brittiskt protektorat förvandlat till ett amerikanskt, en spjutspets i USA:s utrikespolitik i Mellanöstern. USA:s speciella förhållande till Israel avslöjar detta. Under de gångna 75 åren har USA skänkt mer än 2 200 miljarder kronor i stöd till Israel, nästan 100 gånger Sida:s budget för 2023. Ett stöd som man bestämt visat att man inte kommer svika, ett stöd som ska utökas med 150 miljarder kronor. Israel som stat hade inte överlevt utan detta stöd, det ekonomiska såväl som politiska.

USA är därför den yttersta garanten för att Israel skall kunna fortsätta sitt folkmord och är högst medskylldiga genom sina fortsatta vapenleveranser. Likaså är EU och dess bluff-ordförande von der Leyen som helhjärtat stödjer Israel och dess pågående folkmord. I sin iver att försvara denna folkmördarstat bekänner våra så kallade folkvalda ledare sin färg. De må ha valts av folket men de representerar det inte!

Historien visar oss att bojkotten och isoleringen av en apartheidstat, som den i Sydafrika, leder till att väst inte längre kan legitimera dess existens. Fröet till detta arbete ser vi ta form, åtminstone tre länder har utvisat sina israeliska ambassadörer, åtminstone sex till har återkallat sina från Israel. Sverige måste ta inspiration av dessa stater och bryta alla kontakter med Israel, ett första steg är att utvisa deras ambassadör i Sverige. Vi såg hur stödet och solidariteten med den rättfärdiga kampen i Sydafrika tillslut ledde till dess seger. Vi vet att apartheid inte kan överleva, och så kan heller inte Israel!

Eldupphör nu!
Isolera folkmordsstaten – utvisa Israels ambassadör!
Leve Palestina – Krossa sionismen!

Revolutionär Kommunistisk Ungdoms centralstyrelse

2023-11-08