Mot högerns skolpolitik - för en bra skola åt alla

Följande uttalande antogs vid RKU:s åttonde kongress, 17-20 maj 2007, i Göteborg.

Regeringen raserar den svenska skolan. Genom fler prov, tidigare betyg och fler betygssteg ska eliten skiljas ut, så att staten inte behöver satsa pengar på dem som inte lever upp till skolminister Björklunds ideal.

Folkpartiet vill skapa elitskolor och elitklasser som bara de högpresterande eleverna ska få gå. Samtidigt sänker de kraven på de yrkesförberedande gymnasieprogrammen. ”Arbetarklassen behöver inte läsa Strindberg”, säger högern.

På så vis skapas en delad skola. De rikas barn utbildas till morgondagens makthavare, medan arbetarklassens barn utbildas till att bli deras lydiga arbetare. RKU kräver ett stopp för den utvecklingen!

Vad som behövs i den svenska skolan är inte mer betyg och fler prov. Istället behövs det mer resurser, fler lärare och mindre klasser. Redan i dag märker lärarna tidigt vilka som inte hänger med i undervisningen. Men det finns inte resurser till extra lärare eller undervisning i mindre grupper. Därför kräver RKU mer resurser till skolan!

I högerns värld är utbildning en vara. Vi väljer vilken tandkräm vi vill ha, vilket jeansmärke vi ska köpa – och så väljer vi skola. För några veckor sedan lämnade ett nystartat företag in en ansökan om att starta femtio nya skolor. Anledningen är att utbildning förväntas bli en av de mest ”lukrativa branscherna”. Vi i RKU vänder oss mot att kapitalister tjänar pengar på vår utbildning. Vi säger: inga offentliga pengar till privat drivna skolor!

RKU kämpar för en skola som är lika för alla. Skolan ska ge alla lika förutsättningar för att delta i samhällsdebatten, oavsett bakgrund. Givetvis går det att diskutera vilka ämnen som ska vara kärnämnen, men även elever som väljer ett yrkesförberedande program ska garanteras den grundläggande kunskap som kärnämnena ger.

Därför kräver RKU en kostnadsfri och likvärdig undervisning åt alla!