Slutet av striden men kriget har bara börjat

Idag klockan 17:15 blev Sverige officiellt medlemmar i terroralliansen Nato. Det är en lång och utdragen process som nu får sitt slut i och med Ulf Kristersson och Tobias Billströms besök i Washington. Under dessa två år av patetiskt krypande för stormakterna har framför allt tre saker blivit övertydliga:

2024-03-07
Kommentar

För det första är våra grundlagsskyddade rättigheter inte så bergfasta som de alltid framställs att vara. Så fort Erdoğan villkorade Natomedlemskapet med utvisning av oppositionella kurder och inskränkningar i grundlagen, så var de svenska politikerna snabba på att agera. Både yttrande- och organisationsfriheten inskränktes genom de så kallade spion- och terroristlagarna. Den borgerliga demokratin är falsk: våra rättigheter kan enkelt ryckas bort om de inte tjänar kapitalisternas intressen.

För det andra så är politikerna redo att offra både fred och våra liv för en chans att sitta i USA:s knä. Det är inte förens nu som Sverige kan anses vara en måltavla för Ryssland. Inte minst då amerikanska armén har getts full tillgång till samtliga svenska flyggflottiljer, de flesta försvarsanläggningar och har tillåtelse att förvara försvarsmateriel på svensk mark – däribland kärnvapen. Detta som en följd av det försvarsavtal som undertecknades mellan Sverige och USA förra månaden. Det här handlar inte om ett förändrat säkerhetsläge: det handlar om utökade marknader för vapenindustrin och en total underkastelse inför det amerikanska krigsmaskineriet.

Och för det tredje är det uppenbart att behovet av en stark, antiimperialistisk fredsrörelse är större än någonsin. I riksdagspolitiken och i samhället i stort är krigshetsen total. Allt från Sverigedemokraterna till Vänsterpartiet står bakom kriget i Ukraina och det svenska inträdet i Nato. Krig och imperialism är mänsklighetens fiende: och det är vi unga som kommer få offras på profitens altare i de kommande plundringskrigen. Vi måste organisera oss mot denna utveckling: för fred och socialism, kom med i RKU!

Arbetsutskottet

RKU:s centralstyrelse