Bostadskampanj!

Nu har höstens bostadskampanj kommit igång. Under fyra veckor i september kommer kampanjen att pågå och avslutas med en kampanjdag den första oktober.
RKU:s lokalorganisationer kommer under dessa veckor arbeta aktivt för att sprida information om bostadssituationen i Sverige.
Till kampanjen har RKU:s centralstyrelse tagit fram ett flygblad och en affisch (se bild här nedan). Flygblad samt affischer kan beställas kostnadsfritt från RKU:s förbundscentral för att spridas på torgmöten, arbetsplatser, skolor, i bostadsområden eller i andra sammanhang.

2016-09-05
Nyhet

För att delta i kampanjaktiviteter på din ort, håll utkik på RKU:s hemsida för tid och plats. För att få löpande uppdatering om kampanjen, följ RKU på facebook. Vill du beställa material eller komma i kontakt med RKU på din ort för att delta i kampanjen, ta kontakt med RKU:s förbundscentral genom att mejla rku@rku.nu eller ringa 031-244417.
I Sverige råder en akut bostadsbrist. 250 av Sveriges totalt 290 kommuner uppger att de saknar bostäder. Endast tre kommuner har ett bostadsöverskott. Bostadsbristen drabbar oss ungdomar särskilt hårt. Många tvingas flytta runt mellan tillfälliga andrahandskontrakt, medan andra blir tvungna att bo kvar hemma hos sina föräldrar i brist på lägenheter. Kötiderna för hyresrätter blir bara längre och längre. Men bostadsbristen drabbar inte alla. Den som har gott om pengar kan köpa sig en bostadsrätt, men för studenter och arbetarungdomar är detta oftast inte ett alternativ.
Varför byggs det då så få billiga hyresrätter? Tillgång till någonstans att bo är en mänsklig rättighet, fastslagen i FN:s deklaration, vilken är antagen av den svenska riksdagen. Men våra politiker har idag lämnat över ansvaret för bostadsbyggandet till marknaden. En marknad som inte ser till de behov som finns, utan bara jagar maximal vinst. Det är till och med fördelaktigt med bostadsbrist i ett sådant system, eftersom det bidrar till att värdet på bostäder fortsätter att öka.
Vi i RKU kräver en bostadspolitik som förebygger segregation och sätter rätten till bostad främst. Vi i RKU kämpar för ett annat samhälle som sätter människors behov framför marknadens intressen. Det går att bygga bort bostadsbristen, och på så sätt skapa många nya jobb åt arbetslösa.