RKU är stärkt efter sin sextonde kongress

I helgen höll Revolutionär Kommunistisk Ungdom sin 16:e kongress. Kongressen var välbesökt med nästan 100 deltagare, däribland representanter från Luleå i norr till Malmö i söder såväl som internationella delegationer från Irland, Danmark och Serbien.

2023-05-22
Nyhet

Från talarstolen hölls livliga politiska diskussioner under helgen och linjer för de kommande två åren drogs upp. Diskussionerna fortsatte under pauser och inpå kvällarna medans man umgicks med kamrater från hela landet.

Diskussionerna under kongressen är viktiga för förbundet då den är det högst beslutande organet där politiken för den kommande kongressperioden stakas ut, såväl som för medlemmarnas politiska utveckling. Diskussionerna har mynnat ut i antagna resolutioner och uttalanden, såväl som ändringar i program och stadgar.

Slutligen valdes också en ny centralstyrelse vars uppgift är att leda förbundet under de kommande två åren. Det hela avslutades med en kongressfest med auktion & quiz.

Tillförordnade arbetsutskottet

RKU:s tillträdande centralstyrelse