Gruppbild efter torgmötet till stöd för Venezuela på lördagen

Kongress som siktade mot förnyelse!

Under Kristi Himmelsfärdshelgen höll RKU sin fjortonde kongress på Marx-Engelshuset i Göteborg! I en tid med mycket osäkerhet i samhället och det politiska landskapet finns många möjligheter för ungkommunisterna att gripa in i olika frågor och ta plats.

2019-06-10
Nyhet

RKU:s fjortonde kongress kom mycket att handla om förbundets arbetssätt och organisatoriska arbete. För oss i RKU är det ständigt viktigt att vi synar vårt arbete i sömmarna och lär av våra erfarenheter på ett effektivt och välorganiserat vis, för att hålla förbundet stabilt och samtidigt bygga ut genom hela Sverige. Hos deltagarna på kongressen fanns en framåtanda och en nytänd kampvilja, som bådar gott inför kommande kongressperiod.

Bland motionerna bifölls flera stora och framåtsyftande motioner, som kan ge RKU en skjuts in i 2020-talet. Bland annat fattades beslut att upphöra med utgivningen av papperstidningen Rebell, men tidningen kommer leva kvar på förbundets hemsida och sociala medier. Utöver det biföll kongressen också en motion om att omarbeta förbundsloggan, samt en motion om att omarbeta förbundets arbetssätt under kommande kongressperiod.

Kongressen antog också fyra resolutioner, som alla berörde aktuella ämnen för svenska ungdomar och för oss i RKU. Läs alla resolutioner och uttalanden här! De fyra behandlade ungas rätt på jobbet, rasism och segregation, miljön och förbundets organisatoriska arbete i framtiden. Kongressen avslutades med en fest som uppmärksammade att det i slutet av maj var 25 år sedan RKU bildades, som firades av deltagarna tillsammans med partimedlemmar som tidigare varit medlemmar i RKU.

Bland uttalandena antogs ett för ungas rätt på jobbet och ett till försvar av strejkrätten. Dessutom antogs också ett uttalande till stöd för Venezuela och det venezuelanska folkets kamp mot USA-imperialismen och statskuppsförsöken. Kongressen avslutades i sedvanlig ordning med ett torgmöte, där vi i RKU tillsammans med Kommunistiska partiet och Venezuelanätverket gav vårt stöd till Venezuela.

Gruppbild efter torgmötet till stöd för Venezuela på lördagen