Al Nakba - 66 år av ockupation och förtryck

Idag, den 15 maj, högtidlighålls minnet av Al Nakba, den stora katastrofen. I år är det 66 år sedan cirka 750 000 palestinier fördrevs från sina hem, över 400 palestinska byar jämnades med marken och staten Israel utropades.

2014-05-15
Nyhet

Al Nakba, den stora Katastrofen, var inte en enskild händelse, utan är en ständigt pågående verklighet som inkluderar etnisk rensning och dagligt förtryck av det palestinska folket. Ännu idag lever miljoner palestinier som flyktingar runt om i världen.

Den israeliska ockupationsmakten har splittrat det palestinska samhället. Västbanken är ett lapptäcke av illegala bosättningar, en enorm mursträckning långt in i palestinsk mark och där palestinier förnedras dagligen. Befolkningen i Gaza lever i dag i världens största utomhusfängelse. På grund av den israeliska blockaden är Gaza avskuren från omvärlden. Det råder brist på de mest basala livsnödvändigheterna som vatten och mediciner. Efter det israeliska anfallskriget vintern 2008/2009 månget hus fortfarande i ruiner. Den israeliska ockupationsmakten förhindrar varje försök till att bygga upp ett fungerande samhälle i Gaza och på Västbanken.

Det har gått 66 år sedan fördrivningen av det palestinska folket började. Idag kräver vi att omvärlden skall agera för att palestinska flyktingar skall få återvända och att den svenska regeringen med kraft agerar mot den israeliska ockupationen. Efter flera år av så kallade fredsförhandlingar är resultatet fler och fler israeliska bosättningar på palestinsk mark för att skapa fakta på marken.

Israel avbröt de s.k. fredssamtalen efter överenskommelsen mellan Hamas och Fatah. Enligt den israeliska premiärministern Netanyahu ska president Mahmoud Abbas välja mellan fred med Israel eller en enhetsregering med Hamas och tidigare ansåg samma Netanyahu att Abbas inte representerade hela det palestinska folket i och med den splittring som rådde under sju år. Hur ska Israel ha det? Och vilken fred talar Netanyahu om?
Sveriges och EU:s utrikespolitik borde ha lärt sig en läxa efter det att man för 7 år sedan bojkottade en enhetsregering i Palestina. Sverige och EU valde att bojkotta ett ockuperat folk men inte ockupationsmakten Israel. Palestinierna är fortfarande beredda att förhandla fram en fredlig lösning på konflikten men på basis av internationell rätt. Det är Israels bosättnings- och ockupationspolitik som är det största hindret för freden.

Palestina har erkänts som stat i FN och detta måste Israel acceptera. Östra Jerusalem skall erkännas som Palestinas huvudstad. Då Palestina också beviljats medlemskap i flera FN-organ ska Genevekonventionen gälla där. Palestina har sökt och fått medlemskap i FN:s organ och då ska Genevekonventionen gälla för Palestina, inklusive fördömande av bortförande av palestinska fångar till Israel och administrativt fängslande utan rättegång. En tredjedel av Palestina parlamentsledamöter och 2000 palestinska fångar, inklusive kvinnor och barn, sitter fängslade utan rättegång. FN:s säkerhetsråd har enats om att murbygget i Palestina måste upphöra. Muren, husrivningar och annektering av stora palestinska områden i Jerusalem och på Västbanken är hinder mot fred. Israel får inte bli ett undantag som undgår kritik för apartheidliknande politik.

Det palestinska folkets kamp är alla frihetsälskande människors kamp. Genom internationell solidaritet , försvaras demokratin och grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. På samma sätt som vi i Sverige kräver att våra barn och anhöriga ska ha en trygg och säker framtid, kräver att vi att palestinierna ska få samma rätt att bestämma över sin framtid.

Runt om i Sverige och i världen kommer det idag anordnas manifestationer för att påminna om palestiniernas situation och uppmärksamma årsdagen av Al Nakba. I Stockholm arrangerar vi den 15 maj en manifestation på Sergels Torg klockan 18.00.

Palestinska Föreningen i Stockholm
Judar för israelisk-palestinsk fred (JIPF)
SSU Stockholm
Palestinagrupperna
Jerusalem Kommittén
Palestinska Rättvisecentret
RKU