Bekämpa segregationen – nolltaxa nu!

I söndagens Agenda-debatt med riksdagspartiernas ledare var ett av huvudämnena gängkriminalitet. Det är ett konstigt ämne att sätta så högt upp på den politiska dagordningen, vem är inte mot tung organiserad brottslighet? Istället för anordna tävlingar i vem som kan fördöma starkast önskar man att Agendas redaktion gått djupare och valt att reda i segregationen på ett mer systematiskt plan.

2019-10-17
Artikel

I en stad som Göteborg, där flera av förorterna klassas som “särskilt utsatta” av polisen och har en så låg socioekonomiska status att medellivslängden ligger mer än 10 år under snittet i de rika områdena (Långedrag, Billdal, Askim) är segregationen alltför tydlig. Moderaterna och de andra högerpartierna vill lösa detta genom att ge mer pengar till företag i förorterna och hela Göteborg, tvinga igenom försämringar i arbetsvillkor och samtidigt sätta käppar i hjulet för det offentliga. Denna strategi har två möjliga utfall: antingen misslyckas företagen och man står kvar med en tom förort med nedlagdt bibliotek och simhall, eller så lyckas projektet, området blir attraktivt, och de boende blir tvungna att flytta när hyrorna höjs. I båda fallen är resultatet att de rika blir rikare och segregationen förvärras.

När segregationens offer blir till problem talar moderaterna sig varma om “hårdare tag”. Längre fängelsestraff, fler poliser, mer övervakning. Listan kan göras lång. Trots att kriminologer och sociologer avfärdar “hårdare tag” som en högerpopulistisk dröm håller många fortfarande fast vid denna mycket tunna lögn. I själva verket handlar det om en ovilja att konfrontera verkligheten. Genom att bura in och slå ner slipper överklassen själva se problemen de skapat.

Under hösten har våra lokala moderater, enligt riktigt moderatmanér, hittat på ännu ett sätt att slippa se slöddret.I Västra Götalands län sköts kollektivtrafiken av Västtrafik, ett företag helägt av just länet, av oss som bor och betalar skatt här. I Göteborg fanns tidigare en subvention av periodkorten, som man nu tagit bort. Detta gör att ett månadskort för en vuxen numera kostar närmare 800kr, för studenter och pensionärer närmare 600kr. Samtidigt som man höjer priserna för göteborgarna sätter man också in en fyrdubbling av biljettkontrollerna. Idag genomförs 2,5 miljoner biljettkontroller i Västra Götalands län varje år, nästa år ska det landa på 10 miljoner. Det är såklart svårt att få grepp om vad det innebär, så vad kostar det? 140 miljoner kronor. Det kommer kosta oss skattebetalare 140 miljoner kronor att jaga plankare, när plankandet enligt beräkningar kostar 100 miljoner. För en moderat som tjänar multum som karriärspolitiker ter sig inte detta som absurt, det är snarare bara business as usual. För de som styr landstinget och Göteborgs stad är det bara naturligt att gå hårdare åt de som redan ligger ner. Så funkar dagens samhälle och så arbetar också de beslutsfattare som säger sig företräda oss. Barriären mellan fattiga och rika blir högre och högre ju svårare och dyrare det blir att röra sig fritt i Göteborg. För den ensamstående tvåbarnsmorsan som bor i förorten Hjällbo är 800 kr en hög summa, för Peter Hermansson, moderat och styrelseordförande för Västtrafik, är det antagligen en mindre summa än det han lägger på rysk kaviar varje vecka.

Ironiskt nog skulle Peter Hermansson, som så gärna lägger pengar på kaviar och kontrollanter, hellre dö än att se en avgiftsfri kollektivtrafik. Men att kunna röra sig fritt och slippa tänka på ännu en kostnad borde vara en självklarhet för att ta tag i segregationen och de problem som den skapar i Göteborg. Att öka skatten för att finansiera nolltaxa kommer ge positiva effekter i hela samhället, och drabbar bara de som redan tjänar mer än 70 000 kr i månaden. Detta beräknas utifrån hur en progressiv skatt kostar för olika inkomstgrupper jämfört med dagens biljettsystem. Dessutom skulle en nolltaxa innebära att kontrollanter får möjlighet att fortbilda sig till tågvärdar, spårvagnsförare eller ett annat mer värdigt yrke inom kollektivtrafiken.

Gratis kollektivtrafik skulle också göra det lättare att fasa ut bilismen, något som blir allt mer pressande i en stad som Göteborg där partikelutsläppen ofta ligger över tillåtna nivåer och där det dagligen uppstår infarkter där stora mängder bilar ska fram. Nolltaxa är en reform för ett rent Göteborg och ett mer levande Göteborg. Men viktigt är just också de integrerande aspekterna. Man ska inte ta ut segern i förskott och tro att nolltaxa kommer lösa alla problem som finns i Göteborgs förorter, men att sluta slå på de som ligger är en bra början. Att sluta isolera och stänga av förortens barn från resten av Göteborg är en bättre grund för att motarbeta gängkriminaliteten, framväxten av parallellsamhällen och den sociala misär som blivit norm i Angered, Biskopsgården och Bergsjön.

Avgiftsfri kollektivtrafik, eller nolltaxa, är en reform för en renare stadsmiljö, ett bättre klimat och en mer jämlik stad. Menar man allvar med att arbeta med en stad tillgänglig för alla och som dessutom ska utvecklas till en modern storstad är nolltaxa en självklarhet!

RKU-Göteborg