Till alla Rebellprenumeranter

På RKU:s fjortonde kongress togs beslutet att upphöra med utgivningen av papperstidningen Rebell. Detta eftersom vi i RKU ser att vi kan använda den tid och de pengar Rebell kostar till annat viktigare förbundsarbete. I förra veckan skickades ett brev ut till alla Rebellprenumeranter, vilket också finns att läsa här nedanför.

2019-07-01
Nyhet

Till alla Rebellprenumeranter

I slutet av maj höll vi i Revolutionär Kommunistisk Ungdom vår fjortonde kongress i Göteborg, vilken präglades av mycket diskussioner kring vårt organisatoriska arbete och hur vi ska arbeta för att göra vårt förbund starkare och större under kommande år.

Under de senaste två kongressperioderna har vi i det kommunistiska ungdomsförbundet diskuterat vår förbundstidning, som har funnits med oss sedan 1994 och varit en viktig del av vårt arbete. Rebell har alltid haft en självklar roll i förbundsarbetet, om det så är i basarbetet och försäljningen av tidningen eller om det är medlemmarnas egna studier av tidningen. Rebell skrivs och görs av våra egna medlemmar, något vi är väldigt stolta över!

Men idag är det tyvärr så att intresset för vår tidning, både från våra medlemmar och från vår målgrupp, blir allt mindre. Rebell bär inte längre sina egna kostnader och arbetet med tidningen tar mycket tid, som vi i vårt centrala arbete skulle kunna använda bättre för förbundets utbyggnad under kommande år. Vi har under de senaste kongressperioderna allt mer kommit till insikt att det måste bli en förändring med vårt arbete kring tidningen och vårt utåtriktade arbete. Därför togs på fjortonde kongressen, det nödvändiga beslutet att upphöra med utgivningen av papperstidningen Rebell. Det sista numret som ges ut i pappersform är därför 4-2018/1-2019.

Vi vill med detta brev tacka alla er som har varit prenumeranter genom åren, för att ni har varit en del av Rebell och läst, uppskattat och kommenterat tidningen och vårt arbete.

Namnet Rebell och tidningens texter kommer fortsätta leva vidare på RKU:s hemsida, där vi precis som tidigare kommer publicera texter i både artikel- och krönikeform, samt kortare kommentarer med mera. På samma sätt som tidigare av våra egna medlemmar, utifrån våra liv och om de frågor vi är intresserade av, alltid med den antikapitalistiska och socialistiska andan som en röd tråd genom Rebell på internet. Därför kommer Rebell fortsatt vara en viktig del av vårt arbete i RKU, men nu enbart på internet och dessutom inte bara fyra gånger per år. De digitala framstegen ger oss nya möjligheter att arbeta med Rebell och vi är inte heller bundna till att samla texter i temanummer, utan kan ha ett mer kontinuerligt arbete med artiklar och krönikor. Vi har planer på att ta fram ett nyhetsbrev för att skapa en kontinuerlig kontakt med Rebell och dess läsare, håll utkik efter detta på vår hemsida och sociala medier!

Vi vill därför uppmana er prenumeranter att fortsätta stödja oss i RKU och vårt arbete med både Rebell men också vårt andra arbete. Vi får inte, till skillnad från de flesta andra ungdomsförbund, några statliga bidrag och vår främsta inkomst är de RKU-supportrar som månatligen ger en mindre summa pengar till oss i stöd. Tack vare de som är RKU-supportrar kan vi fortsätta vårt viktiga arbete med det kommunistiska ungdomsförbundet. Vill du bli RKU-supporter och stödja oss i RKU? Fyll i och skicka in den bifogade autogiro-talongen som ni finner nedan! Till er som nyligen förnyat era prenumerationer går det såklart att få prenumerationsavgiften återbetald, kontakta oss så löser vi det.

Kamratliga hälsningar,
RKU:s nyvalda centralstyrelse